Sản Xuất Móc Khóa cao cấp

Sản Xuất Móc Khóa cao cấp

 Móc Khóa bằng Nhựa Dẻo - Keo Dẻo

Thông tin

MSP: MK001 

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam

Móc Khóa bằng Mica Cao cấp

Thông tin

MSP: MK002

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam