KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ 04

Giá:Liên hệ báo giá

MSP: KNC-PL04

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Liên hệHOTLINE: 0912 803 739
Emailleminh@congngheleminh.vn
Địa chỉ162/8a Đường số 9, Phường 9, Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp, Việt Nam

Chi tiết sản phẩm

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL04  là mẫu cúp với chất liệu Pha Lê cao cấp, được khắc và in theo nội dung yêu cầu.

Sản phẩm sản xuất nhanh với thời gian yêu cầu.

Được sử dụng cho nhiều giải Thành tích hoặc Phong trào thi đua khen thưởng. Quà Tặng kỷ niệm

CÔNG NGHỆ LÊ MINH NHẬN CUG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ SỈ

Sản phẩm liên quan

Kỷ Niệm Chương  Pha Lê 2 càng

Thông tin

MSP: KNC-PL2 cang

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL02

Thông tin

MSP: KNC-PL02

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL03

Thông tin

MSP: KNC-PL03

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL05

Thông tin

MSP: KNC-PL05

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL06 

Thông tin

MSP: KNC-PL06

Kích thước: Tròn 12cm ,14cm,16 cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL07

Thông tin

MSP: KNC-PL07

Kích thước:Cao 20cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL13

Thông tin

MSP: KNC-PL13

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL15

Thông tin

MSP: KNC-PL15

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL17

Thông tin

MSP: KNC-PL17

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL18

Thông tin

MSP: KNC-PL18

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL19

Thông tin

MSP: KNC-PL19

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL20

Thông tin

MSP: KNC-PL20

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL22

Thông tin

MSP: KNC-PL22

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL23

Thông tin

MSP: KNC-PL23

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL24

Thông tin

MSP: KNC-PL24

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL25

Thông tin

MSP: KNC-PL25

Kích thước:Cao 16cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam