CÚP PHA LÊ

Cúp Pha Lê LMCPL018

Thông tin

MSP: LMCPL018

Kích thước:Cao 28/30/32 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam

CÚP PHA LÊ LMCPL019

Thông tin

MSP: LMCPL004

Kích thước:Cao 28/30/32 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam

CÚP PHA LÊ LMCPL023

Thông tin

MSP: LMCPL023

Kích thước:Cao 28/30/32 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam

CÚP PHA LÊ LMCPL032

Thông tin

MSP: LMCPL032

Kích thước:Cao 24 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam

Cúp Pha Lê LMCPL035

Thông tin

MSP: LMCPL035

Kích thước:Cao 24 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam