BẢNG VINH DANH

Bảng Vinh Danh LM-BVD001

Thông tin

MSP: LM-BVD001

Kích thước: 20cm x 25 cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng, giá rẻ

BẢNG VINH DANH GỖ IN UV

Thông tin

MSP: LM-BVDG001

Kích thước: 20cm x 25 cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng, giá rẻ

Bảng Vinh Danh Khung Poly Hướng Dương

Thông tin

MSP: LM-VDPL006

Kích thước: 14X19cm, 20x26cm,28x38cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng

Bảng Vinh Danh Khung Nhôm LM-VD005

Thông tin

MSP: LM-VDN005

Kích thước: 23 X 30 cm

Xuất xứ: Khung nhôm nhập khẩu,  không hạn chế số lượng

Bảng Vinh Danh Khung Nhôm LM-VD006

Thông tin

MSP: LM-VDN006

Kích thước: 23 X 30 cm

Xuất xứ: Khung nhôm nhập khẩu,  không hạn chế số 

BẢNG VINH DANH POLY HOA HỒNG

Thông tin

MSP: LM-VDPL007

Kích thước: 14X19cm, 20x26cm,28x38cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng

BẢNG VINH DANH POLY GIÁO DỤC

Thông tin

MSP: LM-VDPL008

Kích thước: 14X19cm, 20x26cm,28x38cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng