Sản phẩm

CÚP KIM LOẠI

CÚP KIM LOẠI LMCPS001

Thông tin

MSP: LMCPS001

Kích thước: 28 x 8 cm

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu In ấn - khắc nội dung ở Việt Nam

CÚP KIM LOẠI LMCPS002

Thông tin

MSP: LMCPS002

Kích thước: 28 x 8 x 8 cm

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu In ấn - khắc nội dung ở Việt Nam

CÚP KIM LOẠI LMCPS003

Thông tin

MSP: LMCPS003

Kích thước: Cao 30cm

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu In ấn - khắc nội dung ở Việt Nam

Bông tua cổ vũ lớn

Thông tin

- Gồm 3 màu : - + vàng - + bạc - + đồng

CÚP PHA LÊ

CÚP PHA LÊ LMCPL001

Thông tin

MSP: LMCPL001

Kích thước:Cao 28/30/32 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam

CÚP PHA LÊ LMCPL002

Thông tin

MSP: LMCPL002

Kích thước:Cao 28.5, 30,5, 32,5cm

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu In ấn - khắc nội dung ở Việt Nam

Cúp Pha Lê LMCPL003

Thông tin

MSP: LMCPL002

Kích thước:Cao 28.5, 30,5, 32,5cm

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu In ấn - khắc nội dung ở Việt Nam

Cúp Pha Lê LMCPL004

Thông tin

MSP: LMCPL004

Kích thước:Cao 28/30/32 cm

Xuất xứ: Nhập Nguyên liệu - Sản Xuất Việt Nam

KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ

Kỷ Niệm Chương  Pha Lê 2 càng

Thông tin

MSP: KNC-PL2 cang

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL02

Thông tin

MSP: KNC-PL02

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL03

Thông tin

MSP: KNC-PL03

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

Kỷ Niệm Chương Pha Lê PL04

Thông tin

MSP: KNC-PL04

Kích thước:Cao 18cm

Xuất xứ: Hàng sản xuất ở Việt Nam

BẢNG VINH DANH

Bảng Vinh Danh LM-BVD001

Thông tin

MSP: LM-BVD001

Kích thước: 20cm x 25 cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng, giá rẻ

BẢNG VINH DANH GỖ IN UV

Thông tin

MSP: LM-BVDG001

Kích thước: 20cm x 25 cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng, giá rẻ

Bảng Vinh Danh Khung Poly Hướng Dương

Thông tin

MSP: LM-VDPL006

Kích thước: 14X19cm, 20x26cm,28x38cm

Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam, không hạn chế số lượng

Bảng Vinh Danh Khung Nhôm LM-VD005

Thông tin

MSP: LM-VDN005

Kích thước: 23 X 30 cm

Xuất xứ: Khung nhôm nhập khẩu,  không hạn chế số lượng

BÚT BI QUÀ TẶNG

BÚT BI QUÀ TẶNG LMAP-208

Thông tin

MSP: LMAP-208

Kích thước: 1.3 x 14cm

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam.

BÚT BI QUÀ TẶNG LMBB001

Thông tin

MSP: LMBB001

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam

BÚT BI QUÀ TẶNG LMBB002

Thông tin

MSP: LMBB002

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam

BÚT BI QUÀ TẶNG LMBB003

Thông tin

MSP: LMBB003

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam

Sản Xuất Móc Khóa cao cấp

 Móc Khóa bằng Nhựa Dẻo - Keo Dẻo

Thông tin

MSP: MK001 

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam

Móc Khóa bằng Mica Cao cấp

Thông tin

MSP: MK002

IN ấn được nhiều màu

Xuất xứ: Sản xuất và In ấn Việt Nam